Kurser m.m.

Olsen, Bang & Schrøder

Psykologisk rådgivning og organisationsudvikling

Frederikshavn

Kurser m.m.

Kurser og temadage


Gennem årene har vi afholdt kurser og temadage inden for meget

varierende emner, for såvel offentlige som private virksomheder. Emnerne

hører som oftest ind under hovedoverskriften psykisk arbejdsmiljø, men kan

også vedrøre emner som har med arbejdets organisering at gøre, når der

fx. skal etableres selvstyrende grupper, afdelinger skal lægges sammen,

virksomheder fusionerer o.a.

 

Et eksempel på et tema, som har fyldt meget gennem de senere år, er 

stressforebyggelse. Stress påvirker såvel det enkelte individ som hele 

arbejdspladsen, og ligesom der kan iagttages symptomer hos den enkelte,

kan man også på arbejdspladsen se symptomer i form af forhøjet 

sygdomsfravær og dårligt psykisk arbejdsmiljø, hvis der er problemer i form

af stressfølelse blandt medarbejdere og ledelse.

Vi arbejder med det tema på forskellige måder: Man kan vælge at sætte

stress på dagsordenen i form af en temadag, hvor der især arbejdes med

metoder til at finde frem til en mindre stressende hverdag med større trivsel.

Man kan også vælge at sætte et projekt i gang, hvor der arbejdes med at 

identificere og håndtere de stressorer, som er særligt aktuelle på den 

konkrete arbejdsplads, og hvor man ud fra denne proces udvikler nye 

arbejdsgange eller andre forholdemåder, som skaber et bedre psykisk

arbejdsmiljø.

En alternativ indfaldsvinkel er at vende problemet på hovedet, tage 

udgangspunkt i arbejdsglæde og undersøge hvilke faktorer, som skaber lyst

og glæde på arbejdet, og så arbejde på at finde frem til, hvorledes man får 

mere at det.

Konsulenten kan på den måde få meget forskellige roller; vi kan så at sige

"bære" hele forløbet igennem på én eller flere kursusdage, eller vi kan være 

supervisorer/vejledere på et forløb, som kan køres helt eller delvist af 

arbejdspladsens egne folk.

Overordnet vil forløbet altid blive udformet til den arbejdsplads eller gruppe

mennesker, som opgaven vedrører.

 

Eksempler på emner, som vi har arbejdet med:

Voldsforebyggelse

Forebyggelse af stress og udbrændthed

Kommunikation og samarbejde

Udvikling og gennemførelse af ArbejdsPladsVurdering

Den svære samtale

Projektledelse/evaluering

Teambuilding

Konflikthåndtering

Personaleledelse

Kursus i kognitive behandlingsmetoder

Kursus i værdistyring

Kursus i kollegial supervision

Organisationsudvikling og proceskonsultation


Forhør nærmere. Vi træffes på tlf. 98 434265, hverdage kl. 8-9.

Du er også velkommen til at kontakte os via mail - så vender vi

tilbage hurtigst muligt.


                                                                Medlem af                        

© 2015 Olsen, Bang & Schrøder - Danmarksgade 1b - Frederikshavn - Nordjylland