Forside


Vi er tre psykologer, Lotte Bang, Lene Schrøder og Bente Bøgh Olsen. Firmaet har eksisteret siden 1994, hvor det blev etableret af Villy Olsen. Villy trak sig tilbage i 2006.

Firmaet har fra begyndelsen beskæftiget sig med en bred vifte af opgaver.

Terapi og supervision er primære opgave, men også kurser, temadage, konfliktløsning mv er en væsentlig del af de opgaver vi løser.

Eksempler herpå er beskrevet nærmere under punktet ”kurser mm”.


Vi uddanner os løbende og har alle efteruddannet os gennem årene. Se under punktet ”Hvem er vi” for nærmere beskrivelse heraf.


Hvis du ønsker at høre nærmere eller aftale en tid kan vi kontaktes dagligt på telefon 98434265 mellem klokken 8.30 – 9.00, og du er også velkommen til at skrive en mail på

obs@psykolog-frederikshavn.dk .I forhold til den aktuelle situation vedr. Covid19, vil vi gøre opmærksom på, at vi stadig har mulighed for telefon- og videokonsultationer, i stedet for fysisk fremmøde, hvis man ønsker det.


Retningslinier i klinikken i forbindelse med Covid19.


Hvis du har symptomer på sygdom, vil vi bede dig blive hjemme. Vi har fortsat mulighed for telefon eller videokonsultation, som vi kan bruge i stedet for.


Hvis du vurderer, at du har særlige helbredsmæssige hensyn at tage, som betyder at det ikke er en god ide at du møder ind endnu, så kan vi stadig tilbyde video- eller telefonkonsultation.


Vi beder alle forsøge at komme til aftalt tid, så vi i videst muligt omfang ikke benytter venteværelset.


En konsultation varer 45 minutter.


Vi laver pauser imellem konsultationerne, så der er tid til at spritte af og lufte ud.


Vi stiller håndsprit i venteværelset, og vi vil bede dig benytte det, inden du går ind.


Vi holder mere afstand end vi plejer, og har derfor også stillet stolene længere fra hinanden end hidtil.


Vi håber, at vi med disse tiltag passer bedst muligt på hinanden, og så vil vi glæde os til at Covid19 er ovre, så vi kan få vores hverdag tilbage.Mange hilsner herfra.© 2021 Olsen, Bang & Schrøder 

Danmarksgade 1b, Frederikshavn. Nordjylland