Gruppeterapi

Olsen, Bang & Schrøder

Psykologisk rådgivning og organisationsudvikling

Frederikshavn

Mentaliseringsbaseret gruppeterapi


Et tilbud til dig, som har oplevet svigt og traumer i barndommen.


Mentalisering handler om at kunne forstå sig selv og andre menneskers sind, samt at tænke og føle på en nuanceret måde. Når man har oplevet svigt og traumer i barndommen, kan dette ofte blive svært, især i nære relationer eller når man bliver følelsesmæssigt påvirket.

Når man har det svært, vil man ofte opleve svære følelser, misforståelser samt at mentaliseringen svigter. Når mentaliseringen svigter, overvældes man af følelser og har svært ved at forstå, hvad der sker, holde ens følelser ud samt at udtrykke sig. Man oplever det som en form for indre sammenbrud, som det kan være svært at håndtere og komme ud af.

Gruppeterapi er en mulighed for at forstå sig selv og øve sig i at mentalisere og være sig selv i nære relationer. Fokus i gruppen vil være på at undersøge følelser, tanker og handlinger i de bagvedliggende forestillinger man har om, hvad der sker i en selv og i andre mennesker, også i gruppen.

I gruppeterapien tilbyder vi et fortroligt rum, hvor du kan komme for at dele dine følelser og oplevelser for bedre at forstå din egen situation, og for at få det bedre med dig selv. Det kan være hjælpsomt at være i en gruppe med ligestillede.


Rammerne:


Sted: Algade 44, 1., 9000 Aalborg

Der er indgang i tårnet til venstre for hovedindgangen, og der er venteværelse for toppen af vindeltrappen.

Tid: Gruppen mødes hveranden torsdag kl. 13.30-15.00 i ca. et år, med opstart den 10. januar. Der vil være indlagt ferieperioder.

Deltagerantal: 6-8 personer i en lukket gruppe.

Pris: 100 kr. pr. gang.


Praktisk information:


Vi har et ønske om at gøre det til en tryg og stabil gruppe. Du forpligter dig derfor til at møde stabilt frem til gruppeterapien i den periode, du går i terapi, så det kan blive et trygt rum at arbejde i for alle. Uopsættelige afbud sendes til terapeuterne i så god tid som muligt på sms eller mail.

Inden du begynder i gruppen, vil vi invitere dig til en forsamtale, hvor vi sammen vil lave en caseformulering/terapiprofil, som du vil blive bedt om at forholde dig til i forhold til udviklingen i forløbet.

Gruppesessionerne vil blive optaget på video, til brug for terapeuternes arbejde med henblik på at gøre terapien så virksom som muligt. Disse optagelser er til fortroligt brug i uddannelsesmæssigt øjemed.
MBT-Gruppeterapi


Psykolog Anne Lerfors

Tlf.: 91566298


Psykolog Lene Schrøder

Tlf.: 98434265


For yderligere information henvises til vores hjemmesider:


www.lerfors.dk

www.psykolog-frederikshavn.dk
Mentaliseringsbaseret gruppeterapi


v. psykologerne Anne Lerfors og Lene Schrøder


Forløb for personer, som har oplevet svigt og traumer i barndommen.


Gruppestart januar 2019