Hvem kan få henvisning/tilskud til psykolog hjælp?

Ifølge overenskomsten mellem Sygesikringens forhandlingsudvalg og Dansk Psykolog Forening har følgende personkreds mulighed for at få tilskud til psykologbehandling, efter lægehenvisning:

  • røveri-, volds- og voldtægtsofre
  • trafik- og ulykkesofre
  • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
  • personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
  • pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
  • pårørende ved dødsfald
  • personer, der har forsøgt selvmord
  • kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
  • personer, der inden det fyldte 18 år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb

Du kan ikke automatisk få en henvisning, hvis du har været udsat for en eller flere af de anførte hændelser. Din læge skal skønne, at du også befinder dig i en krise, som er udløst af det, som du har været ude for.  

Udgangspunktet for henvisning til psykologhjælp er, at henvisningen udstedes inden 6 måneder efter den begivenhed, der er årsag til ønsket om psykologhjælp. Der kan dog udstedes henvisning til psykologhjælp op til 12 måneder efter begivenheden, hvis det skønnes nødvendigt af din læge.

Hvis du er ude for flere hændelser, giver hver hændelse mulighed for tilskud til psykologbehandling efter de anførte retningslinjer.

En henvisning giver ret til max. 12 samtaler

Praktiserende læger kan pr. 1. april 2008 kan henvise patienter mellem 18 og 37 år til en overenskomstgodkendt praktiserende psykolog, hvis patienten har lette eller moderate depressioner. Regionerne vil betale 60 procent af psykologudgifterne, og psykologen forpligter sig samtidig til at orientere lægen om behandlingens resultater, således at der sikres en sammenhæng i behandlingen på tværs af faggrupper.

Forside